Za pośrednictwem naszego biura telefonicznie lub mailowo oraz ONLINE bezpośrednio przez naszą stronę możecie Państwo zarezerwować hotel, apartament, dom lub pensjonat w dowolnym miejscu na świecie.

 

Regulamin - Rezerwacji Hoteli

 

Nazwy i sformułowania

 

Dostawca - dostawca usług hotelarskich i usług z nimi związanych, który jest partnerem firmy KRM Katarzyna Rogalewska i oferuje Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.tripconcierge.pl swoje usługi które szczegółowo opisane są w poszczególnych ofertach

 

Usługi hotelarskie - przez usługi hotelarski rozumie się ogólnodostępne wynajęcie pokoju, mieszkania, apartamentu, lub domu na krótki okres czasu oraz świadczenia usług związanych z wynajmem danego obiektu

 

Przedmiot Regulacji

 

Firma KRM Katarzyna Rogalewska po przez portal www.tripconcierge.pl zapewnia użytkownikowi bezpośredni dostęp do oferowanych przez dostawców usług hotelarskich zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Firma KRM Katarzyna Rogalewska oraz należący do niej portal www.tripconcierge.pl nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelarskich oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych online, gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu www.tripconcierge.pl mowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców.

 

Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:

 

Za rezerwację usługi hotelowej zakupionej za pośrednictwem strony internetowej www.tripconcierge.pl po przez wypełnienie formularza lub Telefonicznie użytkownik otrzyma elektroniczną fakturę, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) na wskazany w formularzu zamówienia lub rozmowie telefonicznej adres email

 

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661) po przez dokonanie zakupu usługi hotelowej w firmie KRM Katarzyna Rogalewska, o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu Za rezerwacje hotelowe zrobione samodzielnie przez użytkownika online po przez linki do strony danego hotelu bądź danej sieci hotelowej zamieszczonego na portalu www.tripconcierge.pl firma KRM Katarzyna Rogalewska nie odpowiada i nie wystawia za nie faktur

 

Warianty rezerwacji usług hotelarskich

 

Użytkownik sam może dokonać rezerwacji usługi hotelarskiej online na stronie danego hotelu lub sieci hotelowej zamieszczonej na stronie www.tripconcierge.pl, przy jednoczesnym uregulowaniu zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt dostawcy.

 

Użytkownika może dokonać rezerwacji usługi hotelarskiej po przez wypełnienie Formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.tripconcierge.pl przy jednoczesnym uregulowaniu zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu na rzecz firmy KRM Katarzyna Rogalewska w formie przelewu bankowego.

 

Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelarskiej za pomocą formularza zamówienia dostępnego na www.tripconcierge.pl albo przez kontakt telefoniczny pod numerem +48 502102678

Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające informację o usłudze hotelarskiej, całkowitej cenie usługi oraz terminach płatności.

 

Cena usługi hotelarskiej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty dodatkowe, podatki, sprzątanie końcowe.

 

W przypadku, gdy rezerwowana usługa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz KRM Katarzyna Rogalewska cena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania płatności przez KRM Katarzyna Rogalewska

 

Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.

 

Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem zamówienia zapoznać się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją oraz zapoznać się z warunkami ustalania ceny usługi dotyczącymi wybranego przez niego obiektu oferującego usługę.

 

Po otrzymaniu zamówienia rezerwacji KRM Katarzyna Rogalewska może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania jego danych potwierdzenia oferty.

 

W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem KRM Katarzyna Rogalewska nie odpowiada za skuteczne przyjęcie rezerwacji przez dostawcę, zgodnie z treścią dokonanego zgłoszenia.

 

Każda rezerwacja przekazywana jest w imieniu Użytkownika przez KRM Katarzyna Rogalewska do danego dostawcy jako deklaracja zamówienia.

 

Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę. Potwierdzenie rezerwacji.

 

Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji, wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi hotelarskiej.

 

Formy płatności

 

W przypadku, gdy płatność za usługę ma być dokonana na rzecz dostawcy, oferta zawiera szczegółowe dane niezbędne do dokonania stosownych opłat.

 

W przypadku, gdy płatność za usługę ma być dokonana na rzecz firmy KRM Katarzyna Rogalewska zgodnie z ofertą dotyczącą danego obiektu akceptowane są dwie formy płatności za usługi transferowe: płatność przelewem lub wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w banku ING BANK ŚLĄSKI w dowolnym oddziale, na terenie Polski.

 

KRM Katarzyna Rogalewska
Ul.Klimczaka 12 m 6
Warszawa 02-972
Nr. konta: 10105010251000009099016330

 

Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz jeśli jest numer rezerwacji. Po dokonaniu zapłaty ( dokonanie przelewu) i jej zaksięgowaniu Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zakupu usługi hotelowej. Potwierdzenie to stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.

 

Warunki anulacji zamówienia

 

Rezerwacja dotycząca zakwaterowania podlega polityce rezygnacji danego dostawcy i jest przedstawiona na jego stronie.

 

Postanowienia końcowe

 

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie do dostawców przez firmę KRM Katarzyna Rogalewska jego danych osobowych oraz danych innych osób w imieniu których dokonał rezerwacji w celu usprawnienia procesu rezerwacji oraz ewentualnego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej www.tripconcierge.pl

 

Ewentualne roszczenia i wnioski za poniesione szkody Użytkownik powinien zgłosić do właściwego dostawcy usługi.

 

KRM Katarzyna Rogalewska odpowiada wyłącznie za nienależycie wykonane przez siebie usługi pośrednictwa. Firma KRM Katarzyna Rogalewska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy na stronie www.tripconcierge.pl, które zamieszczają dostawcy usług o swoich obiektach, a które mogą spowodować niemożność wykonania transakcji.

 

Firma KRM Katarzyna Rogalewska nie odpowiada również, za jakość dostępnych na stronie produktów oferowanych Użytkownikom przez poszczególnych dostawców. Informacje o hotelach i standardach ich usług. Informacje i opisy hoteli dostępne na stronie www.tripconcierge.pl są ich własnymi ocenami.